Zorlu Enerji 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı! Zorlu Enerji’den “Eşit Bi’ Hayat” çağrısı yaptı!

Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Raporu 2020
Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Zorlu Enerji 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı! Zorlu Enerji’den “Eşit Bi’ Hayat” çağrısı yaptı! Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Raporu 2020, Sürdürülebilirlik Raporları Zorlu Enerji, Zorlu Enerji Eşit Bi Hayat, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak.

Instagram Hesabımız

Zorlu Enerji, Sürdürülebilirlik Kurulu öncülüğünde GRI Standartları ile uyumlu 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Geleceğin akıllı enerji sistemlerini hayata geçirmek üzere sürdürülebilirliği iş modelinin merkezinde konumlandıran Zorlu Enerji, gelişim performansını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor.

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda; GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama İnisiyatifi) standartları, imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadını Güçlendirme İlkeleri çerçevesinde hazırladığı 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren raporunu 2009 yılından bu yana iki yılda bir paylaşıyor.

Volkswagen elektrikli ID.R ile yeni bir hız rekoru kırmak için piste çıkıyor! Volkswagen bu kez Goodwood Speedweek’te rekor deneyecek!

Zorlu Enerji’nin iklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, sosyal yönetişim, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği konuları çerçevesindeki tüm çalışmalarını paylaştığı son raporu, 2018-2019 yıllarındaki faaliyetlerini kapsıyor.

Zorlu Enerji, sürekli etkileşim sağlayarak paydaşlarının beklentilerini karşılamak, ülkemizin sürdürülebilir ekonomisinin iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlamak, çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri yönetmek ve topluma katkı sağlamak adına tüm faaliyetlerini yürütürken, gerçekleştirdiği üretim ve yaptığı yatırımlarla da insanı ve doğayı odağına alıyor. Yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda, geleceğe yönelik hedeflerine, iklim değişikliği ile mücadelesine ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bilinçlendirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarına yer veriyor.

Zorlu Enerji’nin 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu, dünyada bu alanda kabul gören raporlama sistemi Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative – GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın “Temel” seçeneğine uygun olarak hazırlandı. Bu rapor ile birlikte sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi amacıyla halihazırdaki uygulamalarının değerlendirilmesi, boşluk analizinin yapılması, strateji ve hedeflerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi aksiyonlarının tanımlandığı çalışmalar yürütülüyor.

Yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu akıllı telefonu iki yıl garantisiyle 1.299 TL’ye satıyorlar!

Zorlu Enerji’den “Eşit Bi’ Hayat” çağrısı

Zorlu Enerji, raporun öne çıkan konularından olan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının benimsenmesi hedefiyle 2019 yılında hayata geçirdiği Eşit Bi’ Hayat programı kapsamında kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasını, fırsat eşitliğinin kurum politikası haline getirilmesini ve üst yönetimde kadın temsiliyetinin artırılmasını sağlayarak bu farkındalığın kazandırılması adına söylemlerini ve aksiyonlarını iç ve dış iletişimde her alana yaymayı taahhüt ediyor.

Zorlu Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan 5 numaralı hedef toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 10 numaralı hedef eşitsizliklerin azaltılmasına hizmet eden programıyla iş dünyasında konunun anlaşılmasına liderlik etmeyi amaçlıyor. Bu süreçte çeşitli projeler ve iş birliklerine imza atan şirketin çalışmalarına Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer veriliyor.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak: “Sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Zorlu Holding ve tüm şirketlerini kapsayan Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hedef ve stratejilerini belirlediklerini, sürdürülebilirlik stratejilerinigelecek odaklı gelişim hedeflerine ve değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tekrar ele aldıklarını ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörüne öncülük etme hedefimiz doğrultusunda 25 yılı aşkın bir süre önce tek santral ile başlattığımız serüvenimizi bugün küresel ölçekte sürdürerek büyümeye devam ediyoruz. Köklü geçmişimizden aldığımız güç ile sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyor, tecrübelerimize her geçen yıl yenilerini ekliyoruz. Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımızın ana odağına alıyor, tüm faaliyetlerimizi çevreye duyarlı, paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan ve küresel bir marka oluşumuzun bilinci ile ülkemizi ileriye taşıyacak şekilde gerçekleştiriyoruz.”

“Tüm yeni yatırımlarımızı yenilenebilir enerjiye yapıyoruz.”

Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki kurulu gücünün %85’inin, dünyadaki toplam kurulu gücünün ise %61’inin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olduğunu söyleyen Sinan Ak, şirket faaliyetlerini “çevreye uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji üretimi, ticareti ve dağıtımı” misyonları doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti ve şunları söyledi: “Çevresel duyarlılık, sürdürülebilirlik stratejimizin 7 odak noktasından birini oluşturuyor. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızı, doğal kaynakların korunmasını ve çevresel etkilerimizin azaltılmasını öncelikleyen Çevre Politikamız çerçevesinde yürütüyoruz. Çevre Politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla uygun malzeme ve teknolojileri seçiyor, kaynakları verimli şekilde kullanıyoruz. Atık ve emisyonları azaltmak için elektrifikasyon çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ZES markamız ile elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için ülkemize şarj istasyonları kuruyoruz. Enerji üretimimizin de yüzde 85’inin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması karbon salımı konusuna ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. 2019 sonu itibariyle küresel elektrik üretiminin yüzde 26’sından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor ancak bu karbon nötr hedefine ulaşılması için yeterli değil. Yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Fakat bunun için 2040’a, 2050’ye kadar bekleyemeyiz. O yüzden işi kaynağında çözmeli, en az seviyede karbon salımı yaratan yeni nesil bir ekonomi oluşturmalıyız. Zorlu Enerji olarak çevresel bilinç ve farkındalık oluşturuyor, çevresel etkimizi şeffaf şekilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz, iyileştirmek üzere çalışıyoruz.”

OPPO Reno4 ailesi satışa sunuldu! Süper hızlı şarj ile akıllı telefonunda pil sorunu yaşayanları hedef noktasına aldı!

Zorlu Enerji, toplam 5.5 milyon TL tutarında toplumsal yatırım yaptı.

Zorlu Enerji yenilikçi yaklaşımıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken faaliyet gösterdiği bölgelerin tamamında topluma fayda ve Türkiye’nin geleceğine her yıl daha fazla katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018-2019 yıllarında eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik eden Zorlu Enerji, toplam 5.5 milyon TL tutarında toplumsal yatırım yaptı.

Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Raporu 2020