3.5 milyar yıl önce dünyada yaşam var mıydı?

Dünyadaki en eski yaşam izlerini ararken, gerçek bir fosile mi yoksa kayanın kendisindeki kıvrımlarına mı baktığınızı söylemek güç olabilir. 1980 yıllarında Avusturya çölündeki 3.5 milyar yıllık fosillerin keşfi böyle şüpheleri uzun süredir gölgede bıraktı. Bilim insanları bu konuyu ele alacaklarını savunuyorlar. Stromatolit Pilbara bölgesi Dresser oluşumu Yeni Galler Üniversitesi

Stromatolit denilen eski fosilleşmiş mikrop oluşumları Pilbara bölgesinin Dresser oluşumunda bulundu. Avustralya’daki Yeni Galler Üniversitesi’nden jeolog Raphael Baumgartner’a göre bu oldukça heyecan verici bir keşif.

Grönland’ta bilim insanlarının 3.5 milyar yıllık eski bir fosil bulduğu zamanı anımsayabiliriz. Daha sonra araştırmalar bu fosillerin sadece düz eski bir kaya olduğunu tespit etmişti ve taç Pilbara fosillerine iade edildi. Ama herkes Pilbara fosillerin gerçek olduğundan emin olmasına rağmen aslen kesin olarak kanıtlanamamıştır. Onlar mikrobiyal stromatolitlerin şekil ve yapısına sahipti ama bunu destekleyen organik başlığını okuduğumuzda bir tacda ve bir kuşakta bundan daha fazlasına rastlayabiliriz. Bu bizim varoluşumuzun temel sorunlarından biriyle derinden ilişkilidir.

Baumgartner ve onun ekibi kazı çalışmasına gittiler. Yeraltı derinliklerinden alınan bir çekirdek örneğini analiz etmelerine rağmen, kayaların alt kısımları hava şartlarından etkilenmedi. Bu örneklerin yüzeyden çok daha iyi korunduğu anlamına gelir. Makalelerinde, ekip koruma olağanüstü olduğunu söyledi.

Araştırmacılar taramalı elektron mikroskobu, taramalı iletim elektron mikroskobu, enerji dağıtıcı X-ışını spektroskopisi ve Raman spektroskopisi, nano ölçekli ikincil iyon kütle spektrometresi ve karalı karbon izotop analizini içeren çoklu teknikler kullanarak örnekleri irdelediler.

Stromatolit Pilbara bölgesi Dresser oluşumu Yeni Galler Üniversitesi