Bilim insanlarından muhteşem bir buluş daha!

Bilim insanları, tıpkı bitkiler ve diğer organizmalar gibi fotosentez yoluyla güneş ışığından aldıkları enerjiyi kullanarak kendi enerjisini üreten yapay hücreler ortaya çıkardılar. Bu hücrelerin kendi enerjileriyle yeni kısımlar üretip gelişmesi heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Nature Communications Bilim insanları yapay hücreler

Tüm canlı organizmalar çok sayıda küçük hücrenin birleşiminden oluşur. İnsan bedeninde yaklaşık 37.2 trilyon hücre bulunduğunu biliyoruz. Hücrelerimiz genetik bilgilerimizi toparlar, enerji üretir ve protein sentezi yaparlar. Hücreler tam olarak yaşam bileşenleridir.

Gerçek manada biyolojik hücrelere benzer nitelikte yapay hücreler oluşturmak, bilim insanlarını hem hücrelerin nasıl çalıştığın konusunda bilgiler verir hem de yaşamın ilk olarak nasıl oluştuğunu anlamaları konusunda sırlar verir. Canlı hücreler çevrelerindeki enerjiyi yeni parçalar üretmek ve geliştirmek için kullanırlar. Aynı zamanda nakil için yapay organların üretilmesi için çalışan araştırmacılara da yol göstermektedir.

Nature Communications’da yapılan yeni araştırma, bu özelliğin ilk defa üretilen yapay hücrelerde  de görüldüğünde bilim insanlarının artık kendi enerjisini üretebilen yapay hücreler üretebildiğini göstermektedir.

Nature Communications Bilim insanları yapay hücreler