Microsoft’un başlattığı AI For Good girişimi neleri kapsıyor?

İnsanı odağına alan inovasyon çalışmalarını sürdüren Microsoft, AI For Good girişimi kapsamında yapay zekâ sistemlerine iyilik öğretiyor. Microsoft’un 125 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirdiği girişim kapsamında, yapay zekânın sosyal sorumluluk çerçevesinde ve insanlık yararına kullanılması için projeler gerçekleştiriyor. Microsoft AI For Good girişimi yapay zekâ AI for Earth

Bill Gates ve Paul Allen, 40 yıl önce Microsoft’u kurduklarında amaçları, bilgisayarın sağladığı imkânları herkes için ulaşılabilir kılmaktı. Geçen süre içinde hayatın her alanına giren bilgisayar gerek iş hayatında gerek endüstride gerekse toplumsal yaşamda birçok şeyi değiştirdi. Microsoft şimdi de, belirlenmiş kalıpların üzerine deneyim ve yeni bilgiler katarak hızlı ve yeni çözümler sunan yapay zekâ ile benzer bir dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İnsani ve çevresel sorunlar yapay zekâ ile çözülüyor
Microsoft, her bireyin ve kurumun yapay zekâ teknolojisine ulaşabileceği ve faydalanabileceği konuma taşıyor. Herkesi güçlendirmek üzere sorumlulukla geliştirilen yapay zekâ sistemleriyle, sektörlerde ve iş yaşamında yapıldığı gibi, bugüne kadar çözümsüz kalan insani ve çevresel sorunlara da çözüm bulmak amaçlanıyor.

125 milyon dolarlık yatırım
Yapay zekâ ile geliştirilen hizmetler, uzun zamandır başa çıkılmaya çalışılan çevresel, kamusal ve toplumsal sorunların çözümü için dünyanın dört bir yanındaki insanlara birçok konuda destek olmaya başladı. Bu faydalar ve potansiyelden yola çıkan Microsoft 125 milyon dolarlık bir yatırımla AI for Good girişimini hayata geçirdi. Yapay zekânın insanlık yararına kullanılmasını amaçlayan program çerçevesinde çalışmalar hız kazandı.

AI for Good 4 temel alanda çalışıyor
Microsoft, çevresel sorunların çözümü, engellilere yönelik teknolojiler, insani yardım organizasyonlarının güçlendirilmesi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik çözümlere teknoloji, finans ve uzmanlık desteği sağlıyor. Bu alanlarda çalışmaların yürütüldüğü projelerle, yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin daha iyi bir dünya için neler yapabileceği gösterilecek. Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere geliştiriciler, Start-up’lar ve teknoloji şirketleri ile kamu kurumlarının faydalanabileceği program 4 temel alandan oluşuyor.

AI for Earth
Microsoft, daha sürdürülebilir bir çevre için araştırmacıların, yazılım geliştiricilerinin, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının geliştireceği projelere destek veriyor. Yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin gücü, kaynakları ve uzmanlığıyla projelerin hayata geçmesi ve sürdürülebilir olması için çalışmalarını yürütüyor. AI For Earth programının odağında iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve su kaynaklarının korunması yer alıyor.

Örneğin, FarmBeats gibi projelerle daha az çevresel etkiyle çiftçilerin verimliliği artırılıyor. Tarım arazileri verilerini bulutta toplamak çiftçilere hassas tarımsal sonuçlar sunuyor. Ag-Analytics şirketi, Microsoft Azure sayesinde maliyetleri düşürüyor, verimi artırıyor ve tarımın çevresel maliyetini en aza indiriyor.

Microsoft AI For Good girişimi yapay zekâ AI for Earth