Arçelik, Londra Borsası bünyesindeki FTSE4Good Endeksi’ne üst üste 4’üncü kez girmeyi başardı

Sürdürülebilirlik alanında lider şirketler arasında yer alan Arçelik; çevre, yönetim uygulamaları ve etik alanlarındaki başarılı operasyonlarıyla Londra Borsası bünyesindeki FTSE4Good Endeksi’ne üst üste 4’üncü kez girmeye hak kazandı. Londra Borsası bünyesindeki FTSE4Good Endeksi Arçelik

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Arçelik, Londra Borsası’na bağlı endeks sağlayıcı FTSE Russell’ın hazırladığı FTSE4Good Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi’ne 4’ünce kez girme başarısını gösterdi. FTSE4Good Endeksi’nde yer alabilmek için şirketlerin, çevre, iklim değişikliğiyle mücadele, yönetim uygulamaları, çalışan hakları, etik ve sosyal konularda güçlü performans göstermesi gerekiyor. FTSE4Good, sorumlu yatırım yapmaya önem veren finansal kurumların dikkate aldığı bir endeks olma özelliğini taşıyor.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, şirketin 4’üncü kez FTSE4Good endeksinde yer almasının önemine şu sözlerle dikkat çekti: ”Dünyamız, küresel iklim krizi kaynaklı ve son yıllarda görülme sıklığı hızla artan birçok felaketle karşı karşıya. Gezegenimizin geleceği ve sürdürülebilir kalkınma için tüm paydaşlar kadar iş dünyasına da önemli görevler düşüyor.”

Bulgurlu: 300’e yakın enerji verimliliği projesiyle 2 milyon dolar tasarruf sağladık
Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki başarılı çalışmalarına değinen Bulgurlu, “İklim krizi ile mücadele kapsamında 2025 yılı itibarıyla Türkiye operasyonlarımızda üretimde karbon nötr bir şirket olmayı hedefliyoruz. Sera gazı emisyonlarımızı 2018 yılında, referans olarak aldığımız 2010 yılına göre %50 azalttık. Enerji verimliliği projelerimizle 2 milyon dolarlık tasarruf elde ettik. Bu sayede 113.000 ton CO2e sera gazı emisyonu salımını engelledik” dedi.

2020’de ürün başı enerji tüketimi yüzde 45 azalacak
2007 yılından beri hazırladığı sürdürülebilirlik raporları ile bu alandaki çalışmalarını paydaşlarına aktaran Arçelik; Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika’daki operasyonlarında, 2020 yılı sonunda ürün başına enerji tüketimini 2010 baz yılına göre %45 azaltmayı hedefliyor. 2020 yılı sonu itibarıyla da yenilenebilir enerji kurulu gücünü 6 MW’a çıkarmayı hedefliyor.

uArçelik, üretimde olduğu kadar geliştirdiği ürünlerle de enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Şirketin piyasadaki en iyi verimlilik etiketine kıyasla %10 ile %70 oranında daha fazla enerji tasarruflu modelleri bulunuyor.

Londra Borsası bünyesindeki FTSE4Good Endeksi Arçelik