TELKODER 2018 yılını değerlendirerek 2019 yılındaki beklentilerini de paylaştı

Elektronik haberleşme alanında 2018 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendiren ve sektörün 2019’da pek çok konuda çözüm beklediğini aktaran TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, önümüzdeki yıl sektör temsilcilerinin ele alması gereken konuları ve TELKODER’in çözüm önerilerini paylaştı. Elektronik haberleşme alanındaki gelişmeler TELKODER

Rekabet ve Büyüyememe Sorunu Giderilmeli
2018’e ve geçtiğimiz yıllara bakıldığında sektörde uzun yıllardır önemli bir büyüme yakalanmadığını paylaşan Arıak: “Açıklanan sektör raporları gelirlerin arttığını gösteriyor fakat bu gelirlerden enflasyon etkisini çıkardığımızda gelirlerin 2003 yılından 2017 yılına kadar 15 milyar TL seviyesini geçmediği görülüyor.Burada açık bir şekilde büyüyememe sorunumuz bulunuyor. Sektörümüzün üçte ikisini oluşturan halka açık şirketlerimizin toplam piyasa değerleri 26 milyar dolarlardan, 6-7 milyar dolarlara kadar gerilemiş durumda.”

2019’da Fiber Altyapı Yatırımları Hızlanmalı
Elektronik haberleşme açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan fiber altyapının Türkiye’de yetersiz olduğu tüm çevrelerce biliniyor. Fiber altyapının paylaşılması noktasında etkin çözümler sunulmaması da sektörün gelişimini engelliyor.

Sabit Ses Trafiğinde Yaşanan Büyük Düşüşün Önüne Geçilmeli
Toplam ses trafiği içindeki sabit ses trafiği oranının da 2009 yılından bu yana ciddi biçimde düştüğü vurgulanan açıklamada 2009 yılında toplam trafiğin %82,5’i mobil, %17,4’ü sabit ses iken 2018 ikinci çeyreği sonunda sabit ses trafiğinin oranının %2,45’e gerilediği aktarılıyor. İngiltere’de sabit trafik oranı %31, mobil trafik %69, Almanya’da sabit trafik oranı %52,6 mobil trafik oranı %47,5 olarak gerçekleşiyor. Türkiye’de sabit ses trafiğindeki hızlı düşüş büyük ekonomik kayıplara ve yatırımların boşa gitmesine neden oluyor. TELKODER Sabit ses trafiğinde yaşanan düşüşlerin ciddiyetle ele alınarak incelenmesi ve önlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Veri Merkezi İşletmeciliği Bölgesel ve Küresel Ölçekte Gelişmeli
2019’da elektronik haberleşme sektöründe ele alınması gereken bir diğer konu ise veri merkezi işletmeciliğinin bölgesel ve küresel ölçekte geliştirilmesi. Ülkemizin verisinin ülkemizde tutulması gerektiği hem kamu hem de özel sektör tarafından kabul ediliyor. Kişi ve ülke olarak verilerimizin ağır bir risk altında olması da bu çalışmaların hızla hayata geçirilmesini zorunlu kılıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıl yerli veri merkezlerinin desteklenmesi ve yerli internet değişim noktalarının kurulması sektörün önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Uydu Haberleşme Hizmetlerinin Önü Açılmalı
Yapılan açıklamada Türkiye’de uydu haberleşme sektörünün ihmal edildiğinin de altı çiziliyor. Telekomünikasyon hizmetlerinde dünya ortalamasına ulaşmak için uydu hizmetlerimizi 10 kat büyütmemiz gerekiyor diyen Arıak piyasayı büyütücü tedbirler alınması gerektiğini dile getiriyor. Arıak: “Uydu sektörümüz ve bu sektörün içinde yer alan Türksat, yerel ve küresel piyasalardaki fırsatları kaçırmaya itiliyor. Yeni teknolojilere ve yaşanan değişimlere ayak uydurabilmek için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıyız.”

Elektronik haberleşme alanındaki gelişmeler TELKODER