2020 yılındaki vergi değişiklikleri neler olacak?

Dijital hizmet vergisi, gelir vergisi kanunundaki son düzenlemeler, binek otomobillerin giderine kısıtlama getirilmesi, konaklama vergisi ve diğerleri… 2020 yılına girmeden Resmi Gazete’de yayınlanan güncel mevzuat değişikliklerini, Özmen Mali Müşavirlik bir e-kitapçıkta düzenledi. Dijital hizmet vergisi gelir vergisi kanunu gototechno

Dijital hizmet vergisi
Kanunun 1 ile 7’nci maddeleri ile Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar, vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmektedir.

Konaklama vergisi nasıl işleyecek?
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2’dir.

Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikler
Gelir vergisi tarifesinin değiştirilmesi ile ilgili Kanunun 17’inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve yüzde 40 oranı eklenmiştir. Buna göre mevcut tarifenin ilk dört dilimi suretiyle 500 bin TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; ancak 500 bin TL ve üzeri gelir elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisine tabi olacaktır.

Binek otomobillerin giderine kısıtlama
Kanunun 13’üncü ve 14’üncü maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı ve 68’inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. Kanuna göre diğer detaylı düzenlemeler için e-kitapçıktaki bilgilerden yararlanılabilir.

Dijital hizmet vergisi gelir vergisi kanunu gototechno