3M Impact Projesi kapsamında 100 3M çalışanı 8 farklı ülkeye gitti

Bu yıl ikincisine imza atılan 3M’in yetenek temelli gönüllülük hizmet programı 3M Impact kapsamında 100 3M çalışanı, sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütecekleri çalışmalar için 8 farklı ülkeye gitti. Ülkelerin uzun süredir devam eden toplumsal sorunlarına çözüm bulma amacı güden 3M Impact projesinde yer alanlar arasında 3M Türkiye’nin de üç çalışanı bulunuyor. 3M Impact Projesi Bilim Kahramanları Derneği gototechno

Yurtdışından gelen 3M çalışanları Türkiye’de bulundukları iki hafta boyunca dört grup halinde farklı projeler için Bilim Kahramanları Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile çalıştılar. Çalışma sonunda ise 3M Türkiye ofisinde proje çıktılarını ve kendi deneyimlerini Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yönetimleri ile paylaştılar.

Beller, “3M Impact ile hem çalışanlar hem de şirket fark yaratıyor”
3M Impact projesiyle hem çalışanların hem 3M’in hem de STK’ların kazandığını belirten 3M Türkiye Eğitim ve Gelişim Direktörü Ceyla Beller, programla ilgili olarak ”Projenin paydaşları, 3M ekiplerinden bulundukları ülkede sürdürülebilir iyileştirmeler yapmalarını sağlayacak uzmanlık ve bilgi desteği alıyorlar. 3M katılımcıları ise dünyanın dört bir yanından meslektaşlarıyla ilişki kurabiliyorlar. Ayrıca hem liderlik vasıflarını geliştirecek zorlu bir görevi üstleniyorlar hem de ülkelerin uzun süredir uğraştığı toplumsal problemlerinin çözümüne katkıda bulunarak olumlu bir fark yaratıyorlar. 3M olarak bu projeyle ülkelere verdiğimiz fikri desteğin yanı sıra çalışanlarımızın gelişimine de katkı sağlıyoruz.”

3M Türkiye ofisinden Orçun Karakışla farklı coğrafya, kültür ve uzmanlıklardan 11 3M çalışanı ile Hindistan’ın Pune şehrine gitti. Karakışla Hindistan’da bulunduğu süre boyunca Batı Ghat dağlarındaki ormanların ve ormanlara özgü endemik türlerin korunmasıyla ilgili çalışan 25 yıllık bir Sivil Toplum Kuruluşları Applied Environment Research Foundation (AERF) ile çalıştı. Hindistan kültüründen ve burada yaşadığı deneyimden oldukça etkilendiğini belirten Karakışla “Hint kültüründe bir kez tanışıklık, hayat boyu tanışıklık anlamına geldiğinden biz de dünya orman mirasımızı korumaya çalışan bu yürekli insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

3M Impact Projesi Bilim Kahramanları Derneği gototechno